Góp vốn mua đất được hiểu là việc các chủ thể cùng góp một khoản tiền hay tài sản khác để cùng mua một mảnh đất nào đó. Theo đó, việc góp vốn này sẽ được thực hiện thông qua Hợp đồng góp vốn mua đất. Vậy hợp đồng góp vốn mua đất là gì cũng như những lưu ý khi ký hợp đồng.

Hợp đồng góp vốn mua đất là gì?

Hợp đồng góp vốn mua đất là gì

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Đồng thời, tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, tài sản góp vốn gồm Đồng Việt Nam, quyền sử dụng đất, ngoại tệ tự do chuyển đổi, công nghệ, vàng, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Theo đó, Hợp đồng góp vốn mua bán đất được hiểu là sự thỏa thuận về việc góp tiền, hay các tài sản khác để mua và đầu tư một diện tích đất nào đó của các bên. Sau khi hợp đồng được ký kết và có hiệu lực sẽ làm phát sinh nghĩa vụ và quyền của các bên, khi đó các bên sẽ phải thực hiện theo đúng những gì đã thỏa thuận.

Trong việc minh chứng thỏa thuận của các bên việc lập hợp đồng góp vốn mua đất có ý nghĩa quan trọng, đồng thời giúp hạn chế được những tranh chấp có thể xảy ra về sau.

Những nội dung cần có trong Hợp đồng góp vốn mua đất

Hiện nay, pháp luật không quy định thống nhất về mẫu Hợp đồng góp vốn mua đất, do đó các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về các điều khoản để lập hợp đồng. Trong đó, cần đảm bảo có các nội dung như sau:

– Thông tin chi tiết của các bên gồm: Họ tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân,…

– Tài sản góp vốn;

– Phương thức, thời hạn thanh toán;

– Mục đích góp vốn mua đất;

– Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng;

– Phương thức giải quyết trong trường hợp xảy ra tranh chấp;

– Phân chịu lợi nhuận và rủi ro trong hợp đồng góp vốn mua đất.

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng góp vốn mua đất

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng góp vốn mua đất

Để phòng tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra, khi soạn thảo hợp đồng góp vốn mua đất các bên nên lập thành văn bản hoặc công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Theo đó, nội dung của hợp đồng do các bên thỏa thuận với nhau tuy nhiên không được trái với các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về hình thức giao kết, chữ viết, nội dung giao kết… Đồng thời, có một số nội dung mà các bên cần lưu ý như sau:

– Các bên nên thỏa thuận rõ ràng về mức đóng góp cụ thể cũng như phân chia lợi nhuận được hưởng của mỗi bên khi hợp tác kinh. Phải có các điều khoản cụ thể ràng buộc các bên và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, quy định rõ khi có mâu thuẫn xảy ra cơ quan nhà nước sẽ giải quyết tranh chấp trong hợp đồng.

– Thỏa thuận và đàm phán rõ thêm về các điều khoản tài chính khi hợp tác góp vốn cũng như quá trình xử lý tài sản mua được, khai thác giá trị tài sản và những quy định cụ thể về phương thức để chấm dứt việc hợp tác để khi các bên không còn hợp tác với nhau còn có những lựa chọn xử lý tài sản.

– Thỏa thuận một cách rõ ràng về việc chỉ mua bán những loại đất có đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng theo pháp luật về đất đai, dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến việc góp vốn mua bán đất quy định.

– Do không thể lường trước rủi ro khi thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, vì thế các bên nên ghi các quy định để bổ sung và sửa đổi lại hợp đồng để cùng thỏa thuận về các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng,… 

Lời kết

Bởi vì là hợp đồng góp vốn mua đất, nên các chủ thể cần lưu ý rằng không phải loại đất nào cũng đủ điều kiện hoặc được phép góp vốn, chuyển nhượng. Từ đó, các chủ thể phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật nếu muốn thực hiện điều này như người sử dụng đất không có tranh chấp và đất này đang trong thời hạn sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *